fbpx

Wij houden je gegevens veilig

Privacy Verklaring.

Waarom en hoe wij jou gegevens verwerken. 

Privacy Verklaring

Rocketone B.V. is verantwoordelijk voor deze website 

Omdat we graag met jou delen waarom en hoe we jouw persoonsgegevens verwerken geven we jou op deze pagina daar inzicht in. 

 

1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Wij kunnen uw persoonsgegevens via deze website voor onderstaande doeleinden verwerken.

 

1.1 Om  uw vragen te beantwoorden of met u te communiceren

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt via onze online contactformulieren.

We verwerken uw naam, titel, (professionele) contactgegevens (waaronder uw e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam) en alle andere gegevens die u ons verstrekt in het vrije vak van het contactformulier.

Wij verwerken deze informatie op basis van uw toestemming, die u op elk gewenst moment kunt intrekken.

 

1.2 Voor enquetes of andere (marketing) communicatie

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u enquetes over onze producten of diensten te sturen, of marketing communicatie om u te informeren over events, speciale aanbiedingen, producten en diensten van Rocketone. We kunnen profielen creëren en uw interacties met ons analyseren. Op deze manier leren we uw interesses kennen en kunnen we onze communicatie met u hierop aanpassen.

 

Hiervoor verwerken wij mogelijk uw naam, uw adres, uw geboortedatum, uw e-mailadres en eventuele andere informatie die u ons mogelijk hebt verstrekt, maar ook informatie op basis van uw interacties met onze website (waarvoor we cookies kunnen gebruiken) en de links die u in onze e-mails aanklikt.

Wij verwerken deze informatie op basis van uw toestemming, die u op elk gewenst moment kunt intrekken.

 

1.3 Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

We verwerken geaggregeerde persoonsgegevens voor diverse doeleinden in verband met activiteiten van Rocketone, zoals de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, het uitbreiden, verbeteren of aanpassen van onze websites, het herkennen van trends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotionele campagnes en de uitvoering en uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten.

Mogelijk verwerken we persoonsgegevens zoals uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, geslacht, verblijfplaats, de cijfers van uw postcode of andere in deze verklaring vermelde of overige door u verstrekte gegevens.

Wij verwerken deze informatie op basis van ons legitieme bedrijfsdoel.

 

1.4 Voor het technische en functionele beheer van de website

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u te helpen informatie snel en gemakkelijk te vinden en de functionaliteit van de website te verbeteren.

Mogelijk verwerken wij uw IP-adres, welke internetbrowser u gebruikt, de bezochte websites en de duur van uw bezoek.

Wij verwerken deze informatie voor ons legitieme bedrijfsdoeleinden, d.w.z. om beter te begrijpen hoe onze klanten gebruik maken van onze website.

 

 

1.5 Bij deelname aan prijsvragen, events, competities, promoties en/of kansspelen, om uw deelname te organiseren

Als u hiervoor toestemming geeft, kunnen wij e-mails met promoties en uitnodigingen sturen voor deelname aan prijsvragen, events, competities en kansspelen. Wanneer u deelneemt aan één van deze activiteiten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig om dit te kunnen organiseren.

Bij deelname aan een van deze activiteiten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig om u te laten weten of u hebt gewonnen, de prijzen te uit te reiken en de reacties te peilen op prijsvragen, events, competities, promoties en kansspelen.

Wij verwerken deze informatie op basis van uw toestemming, die u op elk gewenst moment kunt intrekken.

 

1.6 Naleving van  wettelijke verplichtingen en de bescherming van bedrijfsmiddelen en belangen van Rocketone

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken voor zover noodzakelijk (a) in verband met toepasselijke wetgeving, met inbegrip van wetten buiten het land waar u woont en met inbegrip van bijv. due diligence van de tegenpartij, het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere misdrijven; (b) in het kader van juridische procedures; (c) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstellingen, waaronder openbare en overheidsinstellingen buiten het land waar u woont; (d) om onze algemene voorwaarden en andere toepasselijke beleidsregels te handhaven; (e) om onze activiteiten te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, en/of die van u of anderen te beschermen; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade te beperken.

Indien nodig verwerken wij uw naam, uw contactgegevens, uw correspondentie met Rocketone, uw gebruik van onze producten en/of diensten en eventuele andere informatie die in deze verklaring wordt vermeld, of die u ons op een andere manier hebt verstrekt, als dit nodig is voor de doeleinden in de voorgaande paragraaf.

Wij verwerken deze informatie op basis van ons legitieme bedrijfsdoel.

 

  1. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw gegevens niet met andere derden dan vermeld in deze privacyverklaring.

Dienstverleners en andere externe partijen

Wij kunnen ook een beroep doen op externe dienstverleners om namens ons bepaalde gegevens te verwerken, zoals de levering van informatietechnologie en bijbehorende infrastructuur, beveiliging (met inbegrip van diensten op het gebied van toegangsbeheer) en juridische, financiële/administratieve en soortgelijke diensten.

Wij hebben technische, organisatorische en contractuele maatregelen vastgelegd met deze externe partijen (in een verwerkersovereenkomst), om te verzekeren dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor bovengenoemde doeleinden en dat ze goed beveiligd zijn.

Uitsluitend als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden uw persoonsgegevens verstrekt aan toezichthoudende instanties, fiscale overheden en opsporingsdiensten.

 

  1. Waar bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen opgeslagen en/of verwerkt worden in een ander land dan het land waarin u woont. Rocketone zorgt er bij overdracht van uw gegevens naar een ander land voor dat deze goed beveiligd blijven.

 

4.Hoe beveiligen wij de gegevens?

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en we hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens tegen te gaan. Wij maken gebruik van verschillende beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, maar ook fysieke beveiliging van de locaties waar gegevens zijn opgeslagen.

 

  1. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de tijdsduur die nodig is om de doelstellingen volgens deze verklaring uit te voeren, tenzij wettelijk een langere tijdsduur is vereist of toegestaan.

 

  1. Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt bepaalde rechten omtrent uw persoonsgegevens. Overeenkomstig de wet hebt u het recht een kopie van uw persoonsgegevens te vragen en tevens, indien redelijkerwijs mogelijk, toegang te verlangen tot uw persoonsgegevens. U kunt ook het recht hebben uw persoonsgegevens te corrigeren en te wissen of om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking. U hebt tevens het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

 

  1. Links naar andere websites en sociale media

Op de website vindt u mogelijk een aantal links naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg geselecteerd zijn, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites.

 

  1. Mogen personen onder 16 jaar persoonsgegevens verstrekken?

Personen jonger dan 16 jaar mogen alleen persoonsgegevens aan ons verstrekken met de schriftelijke toestemming van een van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers die deze Privacyverklaring heeft gelezen.

 

  1. Bij wie kunt u terecht met vragen over uw persoonsgegevens?

U kunt met vragen over uw persoonsgegevens op elk gewenst terecht bij:

Rocketone BV

Maliesingel 29, Utrecht 

Tel.: +31 302270663

E-mail: info@rocketone.nl

Om uw aanvraag te kunnen behandelen, hebben wij uw naam en contactgegevens nodig (en moeten wij deze verwerken).

 

Laat je ons ook weten waar jij en jouw bedrijf behoefte aan hebben? Wij passen ons graag aan, zodat de productie zo vloeiend en veilig mogelijk kan verlopen.

Vooruitdenken

Samenwerken nog nooit zo belangrijk geweest.

Om producties snel en efficient te laten verlopen is een goede voorbereiding van belang. Een van onze speerpunten bij het ontwikkelen van een callsheet of briefing is dat de veiligheid altijd gewaarborgd moet zijn.

Samen eens sparren hoe we tijdens deze crisis, toch producties succesvol kunnen afronden?